×

Penana
search
Loginarrow_drop_down
Registerarrow_drop_down
Please use Chrome or Firefox for better user experience!
布歐與傳心師
G
1.7K
0
0
2.1K
0

一隻塑膠烏龜,考起五個傳心師,掀起兩場牙鉸戰,散落一地花生殼。

用死物扮動物,係咪設局靠害傳心師?

傳心是否真有其事?

除咗睇片睇留言,哭笑不得之餘,我想寫低我嘅一啲感想。

favorite
0 likes
Be the first to like this issue!

X