×

Please use Chrome or Firefox for better user experience!
Romance
< Đào tình (song tính) > tác giả: Thất gia thương
Writer Katherine Kim
Writer
  • G: General Audiences
  • PG: Parental Guidance Suggested
  • PG-13: Parents Strongly Cautioned
  • R: Restricted
R
RATED
102 Reads
0 Likes
1 Bookmarks
Popularity

Facebook · Twitter

FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2019

Get it on Google Play

Download on the App Store

< Đào tình (song tính) > tác giả: Thất gia thương
< Đào tình (song tính) > tác giả: Thất gia thương
Intro

Phong cách: Nguyên sang nam nam cận đại caoH hài kịch Công mỹ nhân Thụ

            Giới thiệu vắn tắt:

            Bốn năm trước, Tần Dật cứu Tô Tình một mạng;

            Bốn năm sau, Tô Tình cứu Tần Dật ái tình.

            Bề ngoài nhã nhặn nội tâm Thiếu tướng Công X trước người lãnh đạm người sau si hán mỹ nhân song tính Thụ, lẫn nhau cưng chìu manh / sét điểm: Điều giáo, sinh tử, sản nhũ, Tô Tình ngực chưa nở bất bình Nhũ


Total Reading Time: 9 hours 11 minutes

Like!Bookmark!
0
Be the first to like this issue!
0 comments

No comments yet. Be the first!
X