Please use Chrome or Firefox for better user experience!
Mythology
War
परिणाम
No tags yet.
Tags
Writer Mayuresh Makarand Khare
Writer
  • G: General Audiences
  • PG: Parental Guidance Suggested
  • PG-13: Parents Strongly Cautioned
  • R: Restricted
G
RATED
113 Reads
0 Likes
0 Bookmarks
Popularity

Facebook · Twitter

FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2017

Get it on Google Play

Download on the App Store

Follow Author
परिणाम
0 Bookmarks
A - A - A
Intro
Mayuresh Makarand Khare
No Plagiarism!cUHNHK7Sxl5pcjWPaHEjposted on PENANA 83Please respect copyright.PENANAyZKOH2o5q9
83Please respect copyright.PENANAsC3aqKVyDt
डोंगराळ भागातील गावाजवळ एका उल्कापातानंतर एक लहान गावातील एक मुलगा आणि त्याची मैत्रीण ह्या घटनेचे साक्षीदार बनतात. क्रॅश साईटचे  अन्वेषण करण्यासाठी ते दोघे टेकडीजवळ जातात. 83Please respect copyright.PENANATJT62PVcwz
त्यांना  क्रॅश साईट वर एक  निराळे लॉकेट  आढळले.  त्या वस्तू ला स्पर्श केल्यानंतर जॅकला काही शक्ती मिळतात. पण असे केल्याने तो पृथ्वीवर अनागोंदी चे वातावरण निर्माण  करतो.83Please respect copyright.PENANAw4zhShkhmK
त्या उल्केबरोबर जे काही आले ते भयानक आणि ताकदवर होते. 83Please respect copyright.PENANArPmu0MfVlT
83Please respect copyright.PENANAoeChkF6gSD
ह्या दोघांच्या नकळत देव आणि दैत्यांमध्ये तिसरे महायुद्ध सुरु झाले होते. अनेक आकाशगंगांमध्ये हे युद्ध   मोठ्या जोरात छेडले गेले होते.83Please respect copyright.PENANAPpHpGzG0R3
लवकरच संपूर्ण पृथ्वी चांगले आणि वाईट यांच्यातील युद्धामध्ये खेचली जाईल. हा जगाचा अंत आहे का? 83Please respect copyright.PENANAKiT6NTT3Oe
जॅक आणि त्याचे मितर-परिवार हा परिणाम आणि जगाचा अंत सहन करू शकतील का? 83Please respect copyright.PENANAWctzuNfA37

54.158.248.167

ns54.158.248.167da2
Comments ( 0 )

No comments yet. Be the first!
Loading...
X