Please use Chrome or Firefox for better user experience!
Mythology
War
परिणाम
No tags yet.
Tags
Writer Mayuresh Makarand Khare
Writer
  • G: General Audiences
  • PG: Parental Guidance Suggested
  • PG-13: Parents Strongly Cautioned
  • R: Restricted
G
RATED
120 Reads
0 Likes
0 Bookmarks
Popularity

Facebook · Twitter

FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2017

Get it on Google Play

Download on the App Store

Follow Author
परिणाम
0 Bookmarks
A - A - A
Intro
Mayuresh Makarand Khare
No Plagiarism!6fEZyvgJnvbFC9QZWscrposted on PENANA 89Please respect copyright.PENANAK28X4aAyHK
89Please respect copyright.PENANAwO0aNzG4i4
डोंगराळ भागातील गावाजवळ एका उल्कापातानंतर एक लहान गावातील एक मुलगा आणि त्याची मैत्रीण ह्या घटनेचे साक्षीदार बनतात. क्रॅश साईटचे  अन्वेषण करण्यासाठी ते दोघे टेकडीजवळ जातात. 89Please respect copyright.PENANAzuKcDAcA2o
त्यांना  क्रॅश साईट वर एक  निराळे लॉकेट  आढळले.  त्या वस्तू ला स्पर्श केल्यानंतर जॅकला काही शक्ती मिळतात. पण असे केल्याने तो पृथ्वीवर अनागोंदी चे वातावरण निर्माण  करतो.89Please respect copyright.PENANA1MqaKvlk42
त्या उल्केबरोबर जे काही आले ते भयानक आणि ताकदवर होते. 89Please respect copyright.PENANA5AR5LFEsJX
89Please respect copyright.PENANAwjrhw5RIFU
ह्या दोघांच्या नकळत देव आणि दैत्यांमध्ये तिसरे महायुद्ध सुरु झाले होते. अनेक आकाशगंगांमध्ये हे युद्ध   मोठ्या जोरात छेडले गेले होते.89Please respect copyright.PENANA6HHxSr3dL7
लवकरच संपूर्ण पृथ्वी चांगले आणि वाईट यांच्यातील युद्धामध्ये खेचली जाईल. हा जगाचा अंत आहे का? 89Please respect copyright.PENANAgQI7VuNAWw
जॅक आणि त्याचे मितर-परिवार हा परिणाम आणि जगाचा अंत सहन करू शकतील का? 89Please respect copyright.PENANAytQ0Km6C5L

54.224.102.26

ns54.224.102.26da2
Comments ( 0 )

No comments yet. Be the first!
Loading...
X