×

Please use Chrome or Firefox for better user experience!
Mythology
War
परिणाम
No tags yet.
Tags
Writer Mayuresh Makarand Khare
Writer
  • G: General Audiences
  • PG: Parental Guidance Suggested
  • PG-13: Parents Strongly Cautioned
  • R: Restricted
G
RATED
155 Reads
0 Likes
0 Bookmarks
Popularity

Facebook · Twitter

FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2018

Get it on Google Play

Download on the App Store

Follow Author
परिणाम
0 Bookmarks
A - A - A
Intro
Mayuresh Makarand Khare
No Plagiarism!xxAY1G0IoWM6S680tB7gposted on PENANA 113Please respect copyright.PENANACGk3bp5zZT
113Please respect copyright.PENANAGwqhvrXw9m
डोंगराळ भागातील गावाजवळ एका उल्कापातानंतर एक लहान गावातील एक मुलगा आणि त्याची मैत्रीण ह्या घटनेचे साक्षीदार बनतात. क्रॅश साईटचे  अन्वेषण करण्यासाठी ते दोघे टेकडीजवळ जातात. 113Please respect copyright.PENANAtWtl3Bmwdu
त्यांना  क्रॅश साईट वर एक  निराळे लॉकेट  आढळले.  त्या वस्तू ला स्पर्श केल्यानंतर जॅकला काही शक्ती मिळतात. पण असे केल्याने तो पृथ्वीवर अनागोंदी चे वातावरण निर्माण  करतो.113Please respect copyright.PENANANQa7UmwZVw
त्या उल्केबरोबर जे काही आले ते भयानक आणि ताकदवर होते. 113Please respect copyright.PENANASC3iUyKR5U
113Please respect copyright.PENANAdyQGUUihqw
ह्या दोघांच्या नकळत देव आणि दैत्यांमध्ये तिसरे महायुद्ध सुरु झाले होते. अनेक आकाशगंगांमध्ये हे युद्ध   मोठ्या जोरात छेडले गेले होते.113Please respect copyright.PENANALemWlgiSge
लवकरच संपूर्ण पृथ्वी चांगले आणि वाईट यांच्यातील युद्धामध्ये खेचली जाईल. हा जगाचा अंत आहे का? 113Please respect copyright.PENANAo8RsrL0bC6
जॅक आणि त्याचे मितर-परिवार हा परिणाम आणि जगाचा अंत सहन करू शकतील का? 113Please respect copyright.PENANA5QEWxzQQQh

54.92.150.98

ns54.92.150.98da2
Comments ( 0 )

No comments yet. Be the first!
Loading...
X