Please use Chrome or Firefox for better user experience!
Mythology
War
परिणाम
No tags yet.
Tags
Writer Mayuresh Makarand Khare
Writer
  • G: General Audiences
  • PG: Parental Guidance Suggested
  • PG-13: Parents Strongly Cautioned
  • R: Restricted
G
RATED
112 Reads
0 Likes
0 Bookmarks
Popularity

Facebook · Twitter

FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2017

Get it on Google Play

Download on the App Store

Follow Author
परिणाम
0 Bookmarks
A - A - A
#1
फ्लॅश
Mayuresh Makarand Khare
Nov 18, 2016
0
0
33
1 Min Read
No Plagiarism!LUmqOXjQx7V141y9HoBJposted on PENANA जॅक मला तू आवडतोस!"37Please respect copyright.PENANAh7YDxMBRC8
"मला माहितेय"37Please respect copyright.PENANAZxa4zIeh7P
जॅक पुढे वाकला आणि जेनी च्या कपाळावर त्याने किस केलं, आणि तिच्याकडे बघून हसला.37Please respect copyright.PENANA0GYhJqIyF5
"ह्यात हसण्यासारक  काय आहे? ''  जेनी थोडं चिडून म्हणाली. 37Please respect copyright.PENANACXcABKmcCZ
"काही नाही मला फक्त ऑड आणि  आश्चर्य   वाटतंय " 37Please respect copyright.PENANAlBxvG6eUol
"का?"37Please respect copyright.PENANAJo1IGL9okO
जेनी आता थोडी इर्रिटेंट झाली होती. तिचा चेहरा बघून जॅकने लगेच सांगून टाकले.37Please respect copyright.PENANAuXMHxnrUA4
"मला तू सुरवातीपासून आवडायचीस, आणि आता एवढ्या वर्षानंतर मला तुला आस्क आऊट करायची हिम्मत आली "37Please respect copyright.PENANAUVGrrmyFgW
तो तिच्या डोळ्यात बघूंन म्हणाला "काही लोक आपल्या आयुष्यात येतातच आधी किंवा नंतर"37Please respect copyright.PENANA10l3I1ORq9
त्याचे हे बोलणं ऐकून जेनीचा राग  निवळला. आणि ती थोडीशी लाजून म्हणाली 37Please respect copyright.PENANAGU6tBER3zr
"यु सर आर अ इडियट!" 37Please respect copyright.PENANA8tnOVObtur
तिने त्याचा हात आपल्या हातात पकडला आणि गार मऊ गवतात  आडवी  पडली. 37Please respect copyright.PENANApvsLyaMn2c
"मला इथे येऊन ओपन स्काय मध्ये बघत बसला खुप  आवडत " जॅक तिचा हात हातात घट्ट पकडून तिच्या  बाजूला आडवा पडत म्हणाला. अखंड सुंदर आकाशात बघत जॅकने डोळे बंद केले. जॅक नेहमीच गावभहेरील या टेकडीजवळ यायचा, संध्याकाळी  मस्त इथे येऊन उशिरापर्यंत फिरत बसायला त्याला जॅम आवडायचे, जॅक चे वडील गावातील मेयर होते त्यामुळे घरातील रोजचे लोकांचे उठणे बसने आणि परिवाराच्या अपेक्षा ह्यापासून पळायला जॅक साठी हि टेकडी खूप चांगली जागा होती.    37Please respect copyright.PENANAxJ7DdIi4MR

पण आज त्याला काही ठीक वाटत न्हवते , तो नेहमीच मोकळेपणा आणि सुंदरपणा आज मिसिंग होता, रात्रीच्या अंधारात त्याला आज शांत वाटच्या ऐवजी त्याला  भीति वाटत होती. नकळत त्याच्या अंगावर काटा आला होता. पण आज त्याच्याबरोबर जेनी सुद्धा अली होती म्हणून त्याने ह्या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. त्याला इथे यायची इच्छा न्हवती तरी तो त्याचा नवीन गर्लफ्रेंड बरोबर आलाच.37Please respect copyright.PENANAvUlSJgHUKb
        37Please respect copyright.PENANAlaGOVfZHD2
 37Please respect copyright.PENANAUaL1OZK63w
 37Please respect copyright.PENANAYyrkraA84l
copyright protection33PENANAy8g3srPem3 37Please respect copyright.PENANAjqv0eqfd8S
 

54.198.247.44

ns54.198.247.44da2
Comments ( 0 )

No comments yet. Be the first!

You have reached the end of the story.

Story Home Page
You may also like:
Loading...
X