×

Please use Chrome or Firefox for better user experience!
VArkanghel
Joined Aug 5, 2018
Words Published
114
Comments Given
0
VArkanghel
Regular Writer
From Philippines Born 14th Feb 1998
Featured Stories
S
Solo Works
C
Collaborative Works
I
Idea Contributors
B
Beta Reader
S
0
ISSUES
The battle of Cayden Alvaro [Winged Series #1]
Updated Aug 5, 2018
PG-13
1
45
0
Thriller
Romance

***    Isang orasyon ang isinagawa nina Shaira at ng kaniyang mga pinsan sa ganap na ika-tatlo ng hating-gabi, sa harap ng salamin, sa bodegang tambakan ng samu't saring antiqueng kagamitan ng kaniyang Lola Corazon. Sa pag-aakalang sa pamamagitan niyon ay makikilala nila ang lalaking itinakda nilang makasama habang buhay.     Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang magiging daan sa muling pagbangon ng isang kinatatakutang nilalang... isang nilalang na maghahasik ng lagim, sampu ng kaniyang mga kalahing nagkukubli sa dilim.    Mabuti na lamang at nakilala nila si Cayden Alvaro. Ang lalaking itinakda upang ang kasamaa'y puksain. Ang lalaking nakita ni Shaira sa salamin.WINGED SERIES (First Story)©2018 Venom Arkanghel

Supernatural
Thriller
Romance
Read More

The battle of Cayden Alvaro [Winged Series #1]

***    Isang orasyon ang isinagawa nina Shaira at ng kaniyang mga pinsan sa ganap na ika-tatlo ng hating-gabi, sa harap ng salamin, sa bodegang tambakan ng samu't saring antiqueng kagamitan ng kaniyang Lola Corazon. Sa pag-aakalang sa pamamagitan niyon ay makikilala nila ang lalaking itinakda nilang makasama habang buhay.     Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang magiging daan sa muling pagbangon ng isang kinatatakutang nilalang... isang nilalang na maghahasik ng lagim, sampu ng kaniyang mga kalahing nagkukubli sa dilim.    Mabuti na lamang at nakilala nila si Cayden Alvaro. Ang lalaking itinakda upang ang kasamaa'y puksain. Ang lalaking nakita ni Shaira sa salamin.WINGED SERIES (First Story)©2018 Venom Arkanghel

Read More
FAQ · Feedback · Privacy · Terms

Penana © 2018