×

Penana
search
Loginarrow_drop_down
Registerarrow_drop_down
Please use Chrome or Firefox for better user experience!
close
Comments close
Show more...


favorite
39
comment
48
arrow_back_ios_new
Prev
arrow_back_ios_new
Next
format_color_text
Style
open_in_full
Expand
list
Menu
coins
Sponsor
campaign
Request update
share
Share
#1

序章:焚不盡,理不清

Nov 28, 2022 684 17 Mins Read
重蝶的幸蝠
home
Bookmark!
campaign Request update 3
Table of Contents
#0 Intro
#1 序章:焚不盡,理不清
#2 01 停滯不前
#3 02 做不到
#4 03 鏡中自我
#5 04 律法崩壞
#6 05 蝶與礦
#7 06 某個英雄的願望
#8 07 什麼也別看
#9 08 一如既往
#10 秘密:陋習
#11 09 下城棋局
#12 10-1 突如其來(上)
#13 10-2 突如其來(下)
#14 11 人世無樂園
#15 12 顛倒戰局
#16 13 劍如天壁
#17 14-1 飛天之猴(上)
#18 14-2 飛天之猴(下)
#19 15 各自看著不同的金川
#20 秘密:金川下的星辰
#21 16 代價
#22 17 懲罰
#23 18 眷屬
#24 19 網中城
#25 20 狂喜煉獄
#26 21-1 盤中記憶(上)
#27 21-2 盤中記憶(中)
#28 21-3 盤中記憶(下)
#29 22-1 掌握《秘密》之人(上)
#30 22-2 掌握《秘密》之人(下)
#31 23 長大成「人」
#32 24-1 純白到讓我反胃的你(上)
#33 24-2 純白到讓我反胃的你(下)
#34 25 黑夜籠罩
#35 26-1 白夜降臨(上)
#36 26-2 白夜降臨(下)
#37 27 定心之終
#38 28 冒險之始
#39 秘密:俠之心
#40 29 雲海之夜
#41 30 轉變
#42 31 雲海大地
#43 Q版插圖:詠夏×甜甜圈
#44 32 相會
#45 33 刀之嵐賽梅特
#46 34 繭
#47 35 蛻變
#48 36-1 重逢(上)
#49 36-2 重逢(中)
#50 36-3 重逢(下)
#51 37 探索
#52 38-1 腐敗之村(上)
#53 38-2 腐敗之村(下)
#54 秘密:只映出你的溫柔(上)
#55 秘密:只映出你的溫柔(下)
#56 39 備戰
#57 40 來自蟻國的邀請
#58 41 唇槍舌劍
#59 42 女王的傳喚
#60 43 得逞
#61 44 創造蝶術
#62 秘密:捉迷藏(上)
#63 秘密:捉迷藏(下)
#64 45-1 無人盼望過的對決(上)
#65 45-2 無人盼望過的對決(中)
#66 45-3 無人盼望過的對決(下)
#67 46 恨與愛
#68 47 轉捩點
#69 秘密:少年不再
#70 48 夢想中的婚飛
#71 詠夏IF線:祝福
#72 詠夏IF線:景不在美,在於有你(微H)
#73 49 變動的時代
#74 50 舐傷(閱覽注意)
#75 51 黑夜裡的惡魔
#76 52 慶典
#77 53-1 星辰(上)
#78 53-2 星辰(中)
#79 53-3 星辰(下)
#80 53-4 星辰(終)
#81 54 英雄之墓
#82 55 誰來守護
#83 世界篇 開幕賀圖──詠夏
#84 56-1 神泉顯現(上)
#85 56-2 神泉顯現(中)
#86 56-3 神泉顯現(下)
#87 57 活下去
#88 58-1 印記(上)
#89 58-2 印記(下)
#90 秘密:為愛所困(上)
#91 秘密:為愛所困(下)
#92 59 初見帝國
#93 60-1 帝國騷亂(上)
#94 60-2 帝國騷亂(下)
#95 61 戰士與英雄
#96 秘密:哪怕終將凋零