×

Penana
search
Loginarrow_drop_down
Registerarrow_drop_down
Please use Chrome or Firefox for better user experience!
close
Comments close
Show more...


favorite
31
comment
0
arrow_back_ios_new
Prev
arrow_back_ios_new
Next
format_color_text
Style
open_in_full
Expand
list
Menu
coins
Sponsor
share
Share
#600

596 戰右先生 (下) (2268字)

Jan 24, 2023 488 7 Mins Read
皇極廿一器
home
Bookmark!
 • Subscription plans
  《知遇之恩》
  幸得賞識,定然不負所望,看倌請慢用以下套餐!·   基本連載規則 ,請參閱 - 一飯之恩 -·  快人一步,優先閱讀十七篇《皇極廿一器》
  US$5 /month
  JOIN
  皇極廿一器 (Partial)
  《恩山義海》
  看倌的銀彈攻勢,從來都是小弟行雲流水、思如泉湧的原因!錢恩難忘,感謝感謝!. 基本連載規則,請參閱- 一飯之恩 -. 日行千里,優先閱讀三十五篇《皇極廿一器》
  US$8 /month
  JOIN
  皇極廿一器 (Partial)
  See more
Table of Contents
#0 Intro
#1 引言
#2 001 賣古董的小男孩 (2682字)
#3 002 推背圖 第一百八十八卦 (2680字)
#4 003 投個胎需要那麼多的手續嗎? (2444字)
#5 004 東方修文 (2595字)
#6 005 林間大戰 (2530字)
#7 006 終生再無見天之日 (3163字)
#8 007 雲家廢人 (2497字)
#9 008 家宴 (2740字)
#10 009 大長老 (2717字)
#11 010 檢測、取歲錢 (上) (2781字)
#12 011 檢測、取歲錢 (中) (2555字)
#13 012 檢測、取歲錢 (下) (2558字)
#14 013 挑戰 (上) (2544字)
#15 014 挑戰 (下) (2575字)
#16 015 盡是破綻 (上) (2443字)
#17 016 盡是破綻 (下) (2368字)
#18 017  挑戰大長老  (3073字)
#19 018   家宴完結 (2415字)
#20 019 後山 (2676字)
#21 020  不畫心小店 (2936字)
#22 021  論情一道   (2709字)
#23 022 家的感覺 (3001)
#24 023 磅礡藥力 (2850字)
#25 024 變強的理由 (2564字)
#26 025 皇極驚靈戒 (2998字)
#27 026 離老 (2411字)
#28 027 靈戒認主 (2641字)
#29 028 武道一途盡為殺 (2630字)
#30 029 武徒七段 (2902字)
#31 030 魔鬼、天使 (3127字)
#32 031 武徒九段 (3126字)
#33 032 塵家丹藥 (2716字)
#34 033 十二武徒 (2842字)
#35 034 紅蓮業火 (3231字)
#36 035 青海鎮主紅源澤 (2421字)
#37 036 貞陰寧神花茶
#38 037 何謂武魂 (2920字)
#39 038 再入後山 (2587字)
#40 039 固經補脈丹 (2726字)
#41 040  雲家坊市 (上) (2578字)
#42 041 雲家坊市 (下) (2934字)
#43 042 雲通 (2985字)
#44 043 百寶堂 (上) (2403字)
#45 044 百寶堂 (下) (2493字)
#46 045 購物籃效應 (2544字)
#47 046 青海人似月,皓腕凝霜雪 (2709字)
#48 047 佳人對席空板凳,十年塵土改顏鬢。 (2675字)
#49 048 覺醒武魂 (2804字)
#50 049 不破不立,敗而後成 (2792字)
#51 050 天勢劫 (2618 字)
#52 051 神農帝氏炎,丹成 (2795字)
#53 052 靈魂力量、神息、魂力 (2482字)
#54 053 千稀拍賣場 (2635字)
#55 054 塵似月的反擊 (2734 字)
#56 055 源於利益、止於利益 (2647字)
#57 056  俗人修武越天溝,六品泥塵作為舟 (2203字)
#58 057 雲小懶的怪狀 (2084字)
#59 058 曖昧的一瞬間 (2914字)
#60 059 心思縝密 (2526字)
#61 060 孤村落日殘霞,晚煙老樹寒鴉 (2623字)
#62 061 冰牛新落一角時,寒意結凝一里池 (2418字)
#63 062  抬價 (2472字)
#64 063 經脈損傷 (2027字)
#65 064 七千八百金幣? (2397 字)
#66 065 父愛如山 (2179字)
#67 066 突破武人 (2132字)
#68 067 眾人趕來 (2439字)
#69 068 有火名曰龍鳳戲,驅龍逐鳳肅敵記 (2436字)
#70 069 七道雷域 (2253字)
#71 070 七道雷域 (中) (2824字)
#72 071 七道雷域 (下) (2799字)
#73 072 六道輪迴火 (2318字)
#74 073 最後雙雷 (上) (2687字)
#75 074 最後雙雷(下) (2311字)
#76 075 天勢劫 (上) (2593字)
#77 076 天勢劫 (下) (2381字)
#78 077 黑龍武魂 (2563字)
#79 078 帝離囂 (2313字)
#80 079 鄭文凡 (2421字)
#81 080 古今一夢盡荒唐 (2227字)
#82 081 又一夢 (2548字)
#83 082  再一夢,夢醒 (2390字)
#84 083 白羽飄零宮粉落,花沾落花成雪箔 (2800字)
#85 084 三千紅塵劍訣 (2601字)
#86 085 開口便笑 (2794字)
#87 086  出劍即殺 (3096字)
#88 087  龍威猛吹 (3064字)
#89 088 準備 (3064字)
#90 089  踏上去程 (上) (3160字)
#91 090 踏上去程 (中) (3046字)
#92 091  踏上去程 (下) (2976字)
#93 092  茶寮 (上) (2329字)
#94 093 茶寮 (下) (2307字)
#95 094  雙方出手 (2582字)
#96 095 天水浮落花,花落千廻舞 (2597字)
#97 096  紅語菲 (上) (2543字)
#98 097 紅語菲 (下) (2653字)
#99 098  何家村 (上) (2591字)
#100 099 何家村 (下) (2463字)
#101 100  屋內艷事 (上) (2836字)
#102 101  屋內艷事 (中) (2442字)
#103 102  屋內艷事 (下) (2517字)
#104 103  肺經 (2657字)
#105 104  小小身段懶洋洋,兩兩巫峰最斷腸 (2908字)
#106 105 等天借東風 (2790字)
#107 106 二人首殺 (上) (2632字)
#108 107 二人首殺 (下) (2739字)
#109 108  持弓少年 (2544字)
#110 109  誤會之戰 (上) (2695字)
#111 110  誤會之戰 (下) (2360字)
#112 111  誤鬥落幕 (2518字)
#113 112  風正 (2211字)
#114 113  再次起行 (2611字)
#115 114  畫像追殺 (2422字)
#116 115  修武者公會 (上) (2321字)
#117 116 修武者公會(下) (2314字)
#118 117 檢測(上) (2575字)
#119 118 檢測(下) (2472字)
#120 119  合作 (2559字)
#121 120  殺出血路 (上) (2636字)
#122 121  殺出血路 (中) (2566字)
#123 122  殺出血路 (下) (2586字)
#124 123  激鬥十三人 (上)  (2210字) 
#125 124  激鬥十三人 (中)  (2323字) 
#126 125   激鬥十三人 (下)  (2207字) 
#127 126  進入森林 (上) (2523字)
#128 127 進入森林 (下) (2603字)
#129 128  怪叫 (2645字)
#130 129  大殺特殺 (上) (2440字)
#131 130  大殺特殺 (下) (2532字)
#132 131  吻紅護君花 (2214字)
#133 132 死鬥再現 (上) (2429字)
#134 132 死鬥再現 (中) (2409字)
#135 134 死鬥再現 (下) (2310字)
#136 135  孤狼殪虎斬 (2563字)
#137 136  龍鳳.秒殺 (上) (2294字)
#138 137  龍鳳.秒殺 (下) (2467字)
#139 138  搜魂 (2522字)
#140 139  青狼幫有點意思 (2294字)
#141 140  狼妃閣 (2419字)
#142 141  紅若翾 (2391字)
#143 142  皇極化武 (2372字)
#144 外傳 0001 完全鳩噏 [與劇情脫鈎]
#145 143 謀難莫於周密 (上)
#146 144 謀難莫於周密 (下) (2525字)
#147 145  他朝縱得孽滿堂,今吾一戟殺破狼 (2372字)
#148 146 七十完殺 (2520字)
#149 147  喜怒殺恨無常 (2413字)
#150 148 得之吾幸,失之吾命
#151 149  飄颻牽雲劍 (2425字)
#152 150 除他,無他了 (2571字)
#153 151  塵世不吹修武風,閒人甘作釣魚翁 (2687字)
#154 152 紅塵一見 (2672字)
#155 153 水清夕月照河底 (2344字)
#156 154 武靈顛峰 (2745字)
#157 155 縱目天武人作畫,逐鹿仙靈汗血灑 (2534字)
#158 156 一椿婚事? (2763字)
#159 157 七苦 (2496字)
#160 158  對嗎? (上) (2478字)
#161 159 對嗎? (下) (2911字)
#162 160 化兵唯葉 (2687字)
#163 161 青狼幫,應該是你的吧? (2561字)
#164 162 武魂起誓 (2998字)
#165 163 越世恨成寂寞花,解憐幸得一個她。 (2783字)
#166 164 麻煩上門 (2725字)
#167 165 一紙婚約 (2570字)
#168 166 二女鬥才 (上) (2414字)
#169 167 二女鬥才 (下) (2393字)
#170 168 才壓二女 (上) (2378字)
#171 169 才壓二女 (下) (2369字)
#172 170  女人最好的青春,長不了的 (2494字)
#173 171 葱油拌麪 (2492字)
#174 172  第二層 (2401字)
#175 173  何家村遇險 (2476字)
#176 174 文弱少年 (2625字)
#177 175  白童子 (上) (2614字)
#178 176 白童子 (下) (2586字)
#179 177  紅豆沙 (上) (2382字)
#180 178 紅豆沙 (下) (2604字)
#181 179 翾姐,我不玩了 (2506字)
#182 180  雨積苔痕身盡青,風攜花蹤屍盡紅 (2491字)
#183 181 今日結仇不除根,他朝還恨必成真 (2728字)
#184 182 塵家黑鐵騎 (2470字)
#185 183  暗湧 (2414字)
#186 184  武魂加身 (2376字)
#187 185 一指妙聲斷玉,龍音足響鳳凰 (2258字)
#188 186 備劫 (2358字)
#189 187 雷牛踐草,銀兔尋灶 (2717字)
#190 188  交人,或者死戰 (2583字)
#191 189 後山纏鬥 (2595字)
#192 190  血劍賽神約 (2562字)
#193 191  重創紅若翾 (2461字)
#194 192  歸誰管的? (2819字)
#195 193  這一次,真的要死了嗎? (2764字)
#196 194  擾劫 (上) (2706字)
#197 195 擾劫(下) (2577字)
#198 196 意外再生 (2635字)
#199 197  這一次,沒有意外了 (上) (2763字)
#200 198  這一次,沒有意外了 (下) (2554字)
#201 199 花神宣生令 (上) (2547字)
#202 200 花神宣生令 (下) (2663字)
#203 201  逃 (上) (2569字)
#204 202 逃 (下) (2385字)
#205 203 十字路口的一剎 (2342字)
#206 204  紅家有女初開竅 (2620字)
#207 205 雙頭怪犬 (2536字)
#208 206 昔日的何家村 (2690字)
#209 207 落難後的打算 (2499字)
#210 208  懸賞任務 (2524字)
#211 209  武士初期 (2554字)
#212 210 天地寒龍笛 (2303字)
#213 211 有沒有興趣談個合作? (2411字)
#214 212 無名酒館 (2450字)
#215 213  爭甚麼爭 (2502字)
#216 214  破石 (上) (2707字)
#217 215 破石 (中 ) (2592字)
#218 216 破石 (下) (2293字)
#219 217 攻墓 (上) (2309字)
#220 218  攻墓 (中) (2451字)
#221 219 攻墓 (下) (2349字)
#222 220  似月難得知心人,應悔吹簫送凡雲 (2431字)
#223 221  真.斷龍石 (上) (2340字)
#224 222  真.斷龍石 (下) (2308字)
#225 223 第一關 (上) (2417字)
#226 224 第一關 (下) (2416字)
#227 225  紅若翾到來 (2415字)
#228 226  乃至九箭,方敢封王 (2415字)
#229 227  潛龍勿用第一章,參爻透象大吉昌 (2515字)
#230 228 極器兩現 (2532字)
#231 229  武士中期 (2525字)
#232 230  再過三箭 (2373字)
#233 231 死靈珠 (2545字)
#234 232  終到終關 (2460字)
#235 233  頂撞弓王 (上) (2347字)
#236 234 頂撞弓王 (下) (2448字)
#237 235  雲胤 (上) (2278字)
#238 236  雲胤 (下) (2335字)
#239 237  斷指 (2620字)
#240 238  第八箭 (2615字)
#241 239  搶珠 (2786字)
#242 240  最後過招 (上) (2745字)
#243 241 最後過招 (中) (2248字)
#244 242 最後過招 (下) (2255字)
#245 243 再敗氣 (上) (2264字)
#246 244 再敗氣 (下)
#247 245 再見七道雷域 (2429字)
#248 246 我剛剛搶的 (2277字)
#249 247 仇人齊聚 (2431字)
#250 248 金剛怒龍身 (2723字)
#251 249 借花敬佛 (上) (2373字)
#252 250 借花敬佛 (中) (2405字)
#253 251 借花敬佛 (下) (2396字)
#254 252 天路地橋無盡窮,金烏載神勝鳯龍 (2250字)
#255 253 繼續激戰 (2506字)
#256 254 紅家又一秘法 (2476字)
#257 255 送入雷陣 (上) (2392字)
#258 256 送入雷陣 (下) (2384字)
#259 257  必殺,箭盪九天星宿海 (2458字)
#260 258 畫靈兒相救 (2455字)
#261 259 四翼雷鵬 (2310字)
#262 260 鵬龍同心 (2533字)
#263 261 武魂,換魂 (2516字)
#264 262 亂局落幕 (2559字)
#265 263 第一次輸了 (2687字)
#266 264 文凡、雲凡 (2510字)
#267 265 荒古妖牛 (2928字)
#268 266 抱歉,奴家忘了 (2370字)
#269 267  縱得實力冠天武,難向春帝買東風 (2437字)
#270 268 傷思復傷憶,天地無顏色 (2627字)
#271 269 仇口還須仇殺還 (2248字)
#272 270 懶 (2346字)
#273 271 論心性 (2465字)
#274 272 思君如滿月,夜夜減清輝 (2509字)
#275 273 字謎(上) (2388字)
#276 274 字謎(下) (2374字)
#277 275 守樹人 (2242字)
#278 276 遁世仙宮 (2432字)
#279 277 初到仙宮 (2597字)
#280 278 紅塵客棧 (2530字)
#281 279 紫語 (2326字)
#282 280 風雨雲霧不敢侵,橫流成河亂我心 (2442字)
#283 281 急景易如流水去,年華匆來亦匆退 (2477字)
#284 282  挪島祭 (2684字)
#285 283  老色魔 (上) (2335字)
#286 284 老色魔 (下) (2495字)
#287 285 商都再遇 (上) (2522字)
#288 286 商都再遇 (下) (2490字)
#289 287  青龍諳水借濕勢,闖過黑雲入紫宮 (2459字)
#290 288 千機劍路 (上) (2549字)
#291 289 千機劍路 (下) (2510字)
#292 290 第五幽 (2523字)
#293 291 極盡驚芒劍 (2253字)
#294 292 講解(上) (2355字)
#295 293 講解(下) (2541字)
#296 294 日、月、星 (2401字)
#297 295 挪島祭,始動 (上) (2471字)
#298 296 挪島祭,始動 (中) (2566字)
#299 297  挪島祭,始動 (下) (2306字)
#300 298 初戰煉氣(上) (2324字)
#301 299  初戰煉氣 (下) (2565字)
#302 300  兩女共識 (2452字)
#303 301  洪流四伏,塵起風厲 (上) (2267字)
#304 302  洪流四伏,塵起風厲 (下) (2317字)
#305 303 姬一 (上) (2316字)
#306 304 姬一 (下) (2203字)
#307 305  李若求 (2459字)
#308 306 人瘦尚可肥,俗士不能醫 (2212字)
#309 307 藥屍由來 (2341字)
#310 308  初戰藥屍 (2438字)
#311 309  「斬殺」藥屍 (2247字)
#312 310 天級寶藏 (2366字)
#313 311 五雷誅妖陣 (2338字)
#314 312  對戰李若求(上) (2389字)
#315 313  對戰李若求 (下) (2538字)
#316 314 柔脈、剛脈 (2460字)
#317 315 賜你一死、賜你一理 (2480字)
#318 316  李若求敗走 (2278字)
#319 317  藏陣石 (2342字)
#320 318  本命星鄉 (上) (2208字)
#321 319  本命星鄉 (中) (2269字)
#322 320 本命星鄉 (下) (2306字)
#323 321 極級寶物 (上) (2276字)
#324 322  極級寶物 (下) (2295字)
#325 323 莫言馬上得天下,自古英雄盡解詩 (2238字)
#326 324  月映江河江映月 (2264字)
#327 325 入洞 (2344字)
#328 326  傳承弟子們 (上) (2261字)
#329 327  傳承弟子們 (下) (2311字)
#330 328  空虛寂寞凍 (2384字)
#331 329  炎魔七旗 (2425字)
#332 330  旗亭鬥命 (2223字)
#333 331 是誰畫的 (2339字)
#334 332  三人敗走 (2256字)
#335 333  最擅長揮霍 (上) (2418字)
#336 334  最擅長揮霍 (下) (2456字)
#337 335  殿戰尾聲 (上) (2376字)
#338 336 殿戰尾聲 (中) (2567字)
#339 337 殿戰尾聲 (下) (2439字)
#340 338  殿戰落幕 (上) (2417字)
#341 339 殿戰落幕 (中) (2367字)
#342 340 殿戰落幕 (下) (2475字)
#343 341 思念 (2296字)
#344 342 丹霄洞 (2386字)
#345 343  丹霄能有幾多梯,英驕闊步頂天威 (2470字)
#346 344 福、祿、壽 (2332字)
#347 345  丹聖遺識 (2479字)
#348 346  是他? (2529字)
#349 347  第五幽之威 (上) (2482字)
#350 348  第五幽之威 (下) (2502字)
#351 349 不能失禮 (2609字)
#352 350  天下無雙氣力 (2537字)
#353 樓豬中咗肺炎
#354 351  舊人得物無所用 (2509字)
#355 352 丹霄硬水、丹霄粒粒 (2514字)
#356 353  帝公英 (2588字)
#357 354  其名曰,皇極驚雷刃 (2492字)
#358 355 六團火種 (2431字)
#359 356 帶一話、知一事、借一物 (2304字)
#360 357 三樣東西 (2472字)
#361 358  尷尬 (2494字)
#362 359  死任務 (2248字)
#363 360  屍騎兵 (2588字)
#364 361  面世 (2479字)
#365 362  紫語陪練 (2345字)
#366 363  八屍縛華陣 (2425字)
#367 364 伏於商都伺機而動 (2420字)
#368 365 靈藥秘境 (上) (2402字)
#369 366  靈藥秘境 (下) (2346字)
#370 367 秘境五區 (上) (2406字)
#371 368 秘境五區 (下) (2372字)
#372 369  幾何劍 (2461字)
#373 370  鴉獸群 (上) (2438字)
#374 371 鴉獸群 (中) (2539字)
#375 372  鴉獸群 (下) (2522字)
#376 373  天谷石室 (2452字)
#377 374  東南西北盡皆通,偏偏無緣白頭翁 (2274字)
#378 375  六臂煞猿 (上) (2521字)
#379 376 六臂煞猿 (下) (2354字)
#380 377 六臂巨猿 (2256字)
#381 378  禁區命令 (2483字)
#382 379 絕緣上門 (2441字)
#383 380  留境 (上) (2425字)
#384 381 留境 (中) (2462字)
#385 382  留境 (下) (2399字)
#386 383  張夢臨 (2357字)
#387 384  解脫 (2318字)
#388 385 大義無悔捨命身,只圖種下阿保因 (2257字)
#389 386  初試虛境 (2234字)
#390 387  塵家來人 (2248字)
#391 388  似月欲泣 (2284字)
#392 389  OK啦 (2367字)
#393 390  武將中期 (2505字)
#394 391  淚縱能乾終有跡,思多難寄反無詞 (2368字)
#395 392 反覆思量後,還願苦中苦 (2226字)
#396 外傳 002 作者感言慎入 (884字)
#397 393  皇極天魂令 (2317字)
#398 394  誕陰葫蘆、蠍死咒章 (2248字)
#399 395 天煞珠 (2300字)
#400 396  師嫂? (2393字)
#401 397  皇極驚寂槍 (2493字)
#402 398  易主 (2475字)
#403 399  重回仙宮 (2486字)
#404 400  柔,我好想你 (2275字)
#405 401 武帝 (2529字)
#406 402  朱紫貴人皆好命,須信死生由天令 (2522字)
#407 403 她是我妹啊,白痴! (2448字)
#408 404  小赤? (2392字)
#409 405  紫語的實力 (2360字)
#410 406  極九應元雷 (2332字)
#411 407  劫雲退散 (2386字)
#412 408  大演義圖 (2482字)
#413 409  小懶再覺醒 (2316字)
#414 410  領域展開 (2324字)
#415 411  又見GM (2311字)
#416 412  五行茶局鬥棋會 (2257字)
#417 413  明月不惜下西樓,扶君惹遭閻王仇 (2267字)
#418 414  靈戒第十層 (2214字)
#419 415  塵似月,命危 (2476字)
#420 416  我試試? (2261字)
#421 417  納蘭皇 (2282字)
#422 418  赤怨鬼狼身 (2263字)
#423 419  令狐傾夢 (2234字)
#424 420  變強竅門 (2303字)
#425 421  再臨何家村 (2318字)
#426 422 青海鎮過路 (2334字)
#427 423  雲凡?他死了! (2264字)
#428 424  塵家沫溋 (2312字)
#429 425  天刀若強,日月為飧 (2323字)
#430 426  雲建榮 (2352字)
#431 427  出場沒多久便死去 (2296字)
#432 428  詩雅 (2253字)
#433 429  十年留滯在京城,護人皆為故人嚀 (2229字)
#434 430 淚眼朦朧 (2340字)
#435 431 又算中了 (2355字)
#436 432  詩酒尚堪忘世慮,雅歌字字巧安排 (2293字)
#437 433  你是公主? (2243字)
#438 434 再見黑鴉派 (2459字)
#439 435 脅持 (2402字)
#440 436  從文不從文,從武不從武 (2207字)
#441 437  兩女相遇 (2269字)
#442 438  終見似月 (2549字)
#443 439  再見離老 (2605字)
#444 440 深入其體 (2418字)
#445 441 幻無 (2341字)
#446 442  星門星主 (2231字)
#447 443  插入、解毒 (2458字)
#448 444 煙客入樓買春夢,流鶯卧床借心用 (2386字)
#449 445  凡懶對練 (上) (2627字)
#450 446  凡懶對練 (下) (2439字)
#451 447  建勢之心 (2326字)
#452 448  塵似月過往 (2469字)
#453 449  何小南? (2245字)
#454 450  吾人諸葛亮,字孔明,參上 (2470字)
#455 451  誓場鬥文 (2736字)
#456 452  月月月明,八月明月分外明 (2234字)
#457 453  厲害啊我的凡哥哥 (2487字)
#458 454  地球 (2472字)
#459 455  九尾狐 (2235字)
#460 456  守秘 (2583字)
#461 457  老夫說過,要你們死! (2407字)
#462 458  靈識鬥法 (2247字)
#463 459  契約已成 (2413字)
#464 460  心印 (2684字)
#465 461  未死 (2290字)
#466 462  求見 (2583字)
#467 463  四方城 (2696字)
#468 464  似月的話 (2290字)
#469 465  有汐無潮,何道逍遙?
#470 466  風月邪宴 (2507字)
#471 467  八小八大八前八後 (上) (2583字)
#472 468 八小八大八前八後 (下) (2626字)
#473 469  欲得鳯來品青龍,先招絕頂好梧桐 (2449字)
#474 470  鬼出神入身 (2340字)
#475 471  傾夢之威 (2263字)
#476 472 我觀萬物悄推移,造化千指默運機 (2555字)
#477 473 收服唐瑤 (2371字)
#478 474  自古無情帝皇家 (2526字)
#479 475  覆寫在靈魂之上 (2583字)
#480 476 我向大羅觀世界,世界即如指掌大 (2523字)
#481 477  武君之境 (2213字)
#482 478  公會邀約 (2533字)
#483 479  莫論交情只問銀,算盤珠上不讓人 (2566字)
#484 480 南一夢被擄 (2293字)
#485 481  治絲而棼,不得要領;引火上身,終必自焚 (2702字)
#486 482  一財二色三權勢,四貪五妒六絕世 (2548字)
#487 483  厚禮上門 (2500字)
#488 484  絕脈之體 (2251字)
#489 485  王級丹藥通脈丹 (2285字)
#490 486  進入流沙地帶 (2363字)
#491 487  不過武王初期 (2510字)
#492 488  芊苡錯了 (2453字)
#493 489  天刀葬塵 (2496字)
#494 490  池養化龍魚 (2501字)
#495 491  夢謁西華到九天,真人授我指玄篇 (2489字)
#496 492  雲雷空萬變,天下第一指 (2596字)
#497 493 尤伯謙 (2501字)
#498 494  又要出意外了 (2636字)
#499 495  鍾政 (2373字)
#500 496  小懶生威 (2242字)
#501 497  必殺,森嚴龍象法 (2328字)
#502 498  完虐 (2614字)
#503 499  靈魂禁制 (2449字)
#504 500  解血蓮霧池 (2687字)
#505 501  戰後事宜 (2665字)
#506 502  四份公告 (2315字)
#507 503  三太九部 (2244字)
#508 504  死而復生 (2236字)
#509 505  紅萼 (2497字)
#510 506  我要封路 (2337字)
#511 507  鬼鼠未死 (2493字)
#512 508  萬印鑄成天劍身,鬼匠臨摹大逼真 (2436字)
#513 509  煉丹會藉 (2392字)
#514 510  以美為題 (2347字)
#515 511  重遇風正 (2518字)
#516 512  又見白童子 (2706字)
#517 513  三囊一話 (2230字)
#518 514  風正參軍 (2297字)
#519 515  小心丹舍 (2522字)
#520 516  四家新貴 (2520字)
#521 517  輾壓武玄 (2739字)
#522 518  等你很久了 (2822字)
#523 519  「滅門」 (2278字)
#524 520  遊都,始起 (2362字)
#525 521 遊都之勢 (2696字)
#526 522  要回皇宮 (2367字)
#527 523  皇者之氣 (2494字)
#528 524  只願君心似我心 (2697字)
#529 525  可以 (2289字)
#530 526  上門 (2570字)
#531 527  無所畏懼 (2336字)
#532 528  就憑他是我的凡哥哥 (2406字)
#533 529  專一 (2382字)
#534 530  今日,我必敗你! (2667字)
#535 531  戰雲胤 (2688字)
#536 532  四技同出 (2732字)
#537 533  勝負未分 (2351字)
#538 534  親 (2727字)
#539 535  祭天 (2396字)
#540 536  蒼黃天宇落星辰,玄隕石破路真人! (2419字)
#541 537  新四家 (2351字)
#542 538  雲昇到來 (2587字)
#543 539  宗家任務 (2664字)
#544 540  未卜先知 (2376字)
#545 541  姬一求見 (2409字)
#546 542  三件產品 (2371字)
#547 543  李若求的細心 (2426字)
#548 544  娶你過門 (2355字)
#549 545  腦內意淫 (2502字)
#550 546  路飛 (2389字)
#551 547  被擄 (2242字)
#552 548  妙用天魂令 (2630字)
#553 549  赤星門的手段 (2347字)
#554 550  四王開戰 (2482字)
#555 551  三少顯威 (上) (2804字)
#556 552  三少顯威 (下) (2239字)
#557 553  連連突破 (2774字)
#558 554  芊苡妙用 (2314字)
#559 555  解封兩層 (2411字)
#560 556 地行宮 (2316字)
#561 557  斷腳 (2480字)
#562 558 入帝京 (2416字)
#563 559 口賤 (2423字)
#564 560 論仁 (2495字)
#565 561 少將 (2256字)
#566 562 知恩圖報 (2200字)
#567 563  辰家規矩 (2913字)
#568 564  鬥丹 (2578字)
#569 565 七陽扶正丹 (2485字)
#570 566 以雷煉丹 (2221字)
#571 567  始皇陵 (2252字)
#572 568 安邪居 (2378字)
#573 569 再到辰府 (2241字)
#574 570  國器 (2414字)
#575 571  試丹失敗 (2260字)
#576 572  母愛 (2381字)
#577 573 立即入宮 (2444字)
#578 574  皇令 (2316字)
#579 575  面聖 (上) (2325字)
#580 576  面聖 (下) (2233字)
#581 577  牽龍引 (2403字)
#582 578  皇宮落腳 (2141字)
#583 579  求鸞宴 (2255字)
#584 580  篆印 (2603字)
#585 581  反問 (2342字)
#586 582 非印有神,神在人也 (2494字)
#587 583  他們 (2638字)
#588 584 承武殿 (2264字)
#589 585  阻人親熱 (2242字)
#590 586  變面 (2363字)
#591 587  步璇璣 (2235字)
#592 588 參宴 (2228字)
#593 589 樹敵眾多 (2454字)
#594 590 八副眼鏡 (2244字)
#595 591 與古為徒又為新 (2153字)
#596 592 井穴之恥 (2396字)
#597 593  全殺光了 (2144字)
#598 594 戰右先生 (上) (2282字)
#599 595 戰右先生 (中) (2274字)
#600 596 戰右先生 (下) (2268字)
#601 597  淘汰一人 (2375字)
#602 598  第八招,十二辰影合幽龍 (2584字)
#603 599  終分勝負 (2468字)
#604 600  皇極落月刀 (2225字)
#605 601 密室 (2239字)
#606 602  詩雅之痛 (2465字)
#607 603  左某原名 (2252字)
#608 604 全部失敗 (2153字)
#609 605  道相有異 (2382字)
#610 606 雲家有請 (2704字)
#611 607 磨劍石 (2338字)
#612 608  秘辛 (2331字)
#613 609  威脅 (2203字)
#614 610  紅語菲上 (2169字)
#615 611  早朝 (2537字)
#616 612 捧殺 (2273字)
#617 613 時間感 (2233字)
#618 614  陵外 (2462字)
#619 615  入陵 (2328字)
#620 616 案件重演 (2403字)
#621 617 浮木 (2379字)
#622 618 皇陵業力 (2467字)
#623 619  問心鏡界 (2515字)
#624 620 又被虐 (2373字)
#625 621 激少一次老夫不行嗎? (2406字)
#626 622  終到主殿 (2294字)
#627 623 子孫納蘭正日,叩見太爺爺! (2372字)
#628 624 尊賢會 (2487字)
#629 625  隔空來的溫柔 (2478字)
#630 626  石像 (2254字)
#631 627 再燒靈魂 (2195字)