×

Penana
search
Loginarrow_drop_down
Registerarrow_drop_down
Please use Chrome or Firefox for better user experience!
close
Comments close
Show more...


favorite
18
comment
0
arrow_back_ios_new
Prev
arrow_back_ios_new
Next
format_color_text
Style
open_in_full
Expand
list
Menu
coins
Sponsor
share
Share
#289

287  青龍諳水借濕勢,闖過黑雲入紫宮 (2459字)

Sep 15, 2021 107 7 Mins Read
皇極廿一器
home
Bookmark!
Table of Contents
#0 Intro
#1 引言
#2 001 賣古董的小男孩 (2682字)
#3 002 推背圖 第一百八十八卦 (2680字)
#4 003 投個胎需要那麼多的手續嗎? (2444字)
#5 004 東方修文 (2595字)
#6 005 林間大戰 (2530字)
#7 006 終生再無見天之日 (3163字)
#8 007 雲家廢人 (2497字)
#9 008 家宴 (2740字)
#10 009 大長老 (2717字)
#11 010 檢測、取歲錢 (上) (2781字)
#12 011 檢測、取歲錢 (中) (2555字)
#13 012 檢測、取歲錢 (下) (2558字)
#14 013 挑戰 (上) (2544字)
#15 014 挑戰 (下) (2575字)
#16 015 盡是破綻 (上) (2443字)
#17 016 盡是破綻 (下) (2368字)
#18 017  挑戰大長老  (3073字)
#19 018   家宴完結 (2415字)
#20 019 後山 (2676字)
#21 020  不畫心小店 (2936字)
#22 021  論情一道   (2709字)
#23 022 家的感覺 (3001)
#24 023 磅礡藥力 (2850字)
#25 024 變強的理由 (2564字)
#26 025 皇極驚靈戒 (2998字)
#27 026 離老 (2411字)
#28 027 靈戒認主 (2641字)
#29 028 武道一途盡為殺 (2630字)
#30 029 武徒七段 (2902字)
#31 030 魔鬼、天使 (3127字)
#32 031 武徒九段 (3126字)
#33 032 塵家丹藥 (2716字)
#34 033 十二武徒 (2842字)
#35 034 紅蓮業火 (3231字)
#36 035 青海鎮主紅源澤 (2421字)
#37 036 貞陰寧神花茶
#38 037 何謂武魂 (2920字)
#39 038 再入後山 (2587字)
#40 039 固經補脈丹 (2726字)
#41 040  雲家坊市 (上) (2578字)
#42 041 雲家坊市 (下) (2934字)
#43 042 雲通 (2985字)
#44 043 百寶堂 (上) (2403字)
#45 044 百寶堂 (下) (2493字)
#46 045 購物籃效應 (2544字)
#47 046 青海人似月,皓腕凝霜雪 (2709字)
#48 047 佳人對席空板凳,十年塵土改顏鬢。 (2675字)
#49 048 覺醒武魂 (2804字)
#50 049 不破不立,敗而後成 (2792字)
#51 050 天勢劫 (2618 字)
#52 051 神農帝氏炎,丹成 (2795字)
#53 052 靈魂力量、神息、魂力 (2482字)
#54 053 千稀拍賣場 (2635字)
#55 054 塵似月的反擊 (2734 字)
#56 055 源於利益、止於利益 (2647字)
#57 056  俗人修武越天溝,六品泥塵作為舟 (2203字)
#58 057 雲小懶的怪狀 (2084字)
#59 058 曖昧的一瞬間 (2914字)
#60 059 心思縝密 (2526字)
#61 060 孤村落日殘霞,晚煙老樹寒鴉 (2623字)
#62 061 冰牛新落一角時,寒意結凝一里池 (2418字)
#63 062  抬價 (2472字)
#64 063 經脈損傷 (2027字)
#65 064 七千八百金幣? (2397 字)
#66 065 父愛如山 (2179字)
#67 066 突破武人 (2132字)
#68 067 眾人趕來 (2439字)
#69 068 有火名曰龍鳳戲,驅龍逐鳳肅敵記 (2436字)
#70 069 七道雷域 (2253字)
#71 070 七道雷域 (中) (2824字)
#72 071 七道雷域 (下) (2799字)
#73 072 六道輪迴火 (2318字)
#74 073 最後雙雷 (上) (2687字)
#75 074 最後雙雷(下) (2311字)
#76 075 天勢劫 (上) (2593字)
#77 076 天勢劫 (下) (2381字)
#78 077 黑龍武魂 (2563字)
#79 078 帝離囂 (2313字)
#80 079 鄭文凡 (2421字)
#81 080 古今一夢盡荒唐 (2227字)
#82 081 又一夢 (2548字)
#83 082  再一夢,夢醒 (2390字)
#84 083 白羽飄零宮粉落,花沾落花成雪箔 (2800字)
#85 084 三千紅塵劍訣 (2601字)
#86 085 開口便笑 (2794字)
#87 086  出劍即殺 (3096字)
#88 087  龍威猛吹 (3064字)
#89 088 準備 (3064字)
#90 089  踏上去程 (上) (3160字)
#91 090 踏上去程 (中) (3046字)
#92 091  踏上去程 (下) (2976字)
#93 092  茶寮 (上) (2329字)
#94 093 茶寮 (下) (2307字)
#95 094  雙方出手 (2582字)
#96 095 天水浮落花,花落千廻舞 (2597字)
#97 096  紅語菲 (上) (2543字)
#98 097 紅語菲 (下) (2653字)
#99 098  何家村 (上) (2591字)
#100 099 何家村 (下) (2463字)
#101 100  屋內艷事 (上) (2836字)
#102 101  屋內艷事 (中) (2442字)
#103 102  屋內艷事 (下) (2517字)
#104 103  肺經 (2657字)
#105 104  小小身段懶洋洋,兩兩巫峰最斷腸 (2908字)
#106 105 等天借東風 (2790字)
#107 106 二人首殺 (上) (2632字)
#108 107 二人首殺 (下) (2739字)
#109 108  持弓少年 (2544字)
#110 109  誤會之戰 (上) (2695字)
#111 110  誤會之戰 (下) (2360字)
#112 111  誤鬥落幕 (2518字)
#113 112  風正 (2211字)
#114 113  再次起行 (2611字)
#115 114  畫像追殺 (2422字)
#116 115  修武者公會 (上) (2321字)
#117 116 修武者公會(下) (2314字)
#118 117 檢測(上) (2575字)
#119 118 檢測(下) (2472字)
#120 119  合作 (2559字)
#121 120  殺出血路 (上) (2636字)
#122 121  殺出血路 (中) (2566字)
#123 122  殺出血路 (下) (2586字)
#124 123  激鬥十三人 (上)  (2210字) 
#125 124  激鬥十三人 (中)  (2323字) 
#126 125   激鬥十三人 (下)  (2207字) 
#127 126  進入森林 (上) (2523字)
#128 127 進入森林 (下) (2603字)
#129 128  怪叫 (2645字)
#130 129  大殺特殺 (上) (2440字)
#131 130  大殺特殺 (下) (2532字)
#132 131  吻紅護君花 (2214字)
#133 132 死鬥再現 (上) (2429字)
#134 132 死鬥再現 (中) (2409字)
#135 134 死鬥再現 (下) (2310字)
#136 135  孤狼殪虎斬 (2563字)
#137 136  龍鳳.秒殺 (上) (2294字)
#138 137  龍鳳.秒殺 (下) (2467字)
#139 138  搜魂 (2522字)
#140 139  青狼幫有點意思 (2294字)
#141 140  狼妃閣 (2419字)
#142 141  紅若翾 (2391字)
#143 142  皇極化武 (2372字)
#144 外傳 0001 完全鳩噏 [與劇情脫鈎]
#145 143 謀難莫於周密 (上)
#146 144 謀難莫於周密 (下) (2525字)
#147 145  他朝縱得孽滿堂,今吾一戟殺破狼 (2372字)
#148 146 七十完殺 (2520字)
#149 147  喜怒殺恨無常 (2413字)
#150 148 得之吾幸,失之吾命
#151 149  飄颻牽雲劍 (2425字)
#152 150 除他,無他了 (2571字)
#153 151  塵世不吹修武風,閒人甘作釣魚翁 (2687字)
#154 152 紅塵一見 (2672字)
#155 153 水清夕月照河底 (2344字)
#156 154 武靈顛峰 (2745字)
#157 155 縱目天武人作畫,逐鹿仙靈汗血灑 (2534字)
#158 156 一椿婚事? (2763字)
#159 157 七苦 (2496字)
#160 158  對嗎? (上) (2478字)
#161 159 對嗎? (下) (2911字)
#162 160 化兵唯葉 (2687字)
#163 161 青狼幫,應該是你的吧? (2561字)
#164 162 武魂起誓 (2998字)
#165 163 越世恨成寂寞花,解憐幸得一個她。 (2783字)
#166 164 麻煩上門 (2725字)
#167 165 一紙婚約 (2570字)
#168 166 二女鬥才 (上) (2414字)
#169 167 二女鬥才 (下) (2393字)
#170 168 才壓二女 (上) (2378字)
#171 169 才壓二女 (下) (2369字)
#172 170  女人最好的青春,長不了的 (2494字)
#173 171 葱油拌麪 (2492字)
#174 172  第二層 (2401字)
#175 173  何家村遇險 (2476字)
#176 174 文弱少年 (2625字)
#177 175  白童子 (上) (2614字)
#178 176 白童子 (下) (2586字)
#179 177  紅豆沙 (上) (2382字)
#180 178 紅豆沙 (下) (2604字)
#181 179 翾姐,我不玩了 (2506字)
#182 180  雨積苔痕身盡青,風攜花蹤屍盡紅 (2491字)
#183 181 今日結仇不除根,他朝還恨必成真 (2728字)
#184 182 塵家黑鐵騎 (2470字)
#185 183  暗湧 (2414字)
#186 184  武魂加身 (2376字)
#187 185 一指妙聲斷玉,龍音足響鳳凰 (2258字)
#188 186 備劫 (2358字)
#189 187 雷牛踐草,銀兔尋灶 (2717字)
#190 188  交人,或者死戰 (2583字)
#191 189 後山纏鬥 (2595字)
#192 190  血劍賽神約 (2562字)
#193 191  重創紅若翾 (2461字)
#194 192  歸誰管的? (2819字)
#195 193  這一次,真的要死了嗎? (2764字)
#196 194  擾劫 (上) (2706字)
#197 195 擾劫(下) (2577字)
#198 196 意外再生 (2635字)
#199 197  這一次,沒有意外了 (上) (2763字)
#200 198  這一次,沒有意外了 (下) (2554字)
#201 199 花神宣生令 (上) (2547字)
#202 200 花神宣生令 (下) (2663字)
#203 201  逃 (上) (2569字)
#204 202 逃 (下) (2385字)
#205 203 十字路口的一剎 (2342字)
#206 204  紅家有女初開竅 (2620字)
#207 205 雙頭怪犬 (2536字)
#208 206 昔日的何家村 (2690字)
#209 207 落難後的打算 (2499字)
#210 208  懸賞任務 (2524字)
#211 209  武士初期 (2554字)
#212 210 天地寒龍笛 (2303字)
#213 211 有沒有興趣談個合作? (2411字)
#214 212 無名酒館 (2450字)
#215 213  爭甚麼爭 (2502字)
#216 214  破石 (上) (2707字)
#217 215 破石 (中 ) (2592字)
#218 216 破石 (下) (2293字)
#219 217 攻墓 (上) (2309字)
#220 218  攻墓 (中) (2451字)
#221 219 攻墓 (下) (2349字)
#222 220  似月難得知心人,應悔吹簫送凡雲 (2431字)
#223 221  真.斷龍石 (上) (2340字)
#224 222  真.斷龍石 (下) (2308字)
#225 223 第一關 (上) (2417字)
#226 224 第一關 (下) (2416字)
#227 225  紅若翾到來 (2415字)
#228 226  乃至九箭,方敢封王 (2415字)
#229 227  潛龍勿用第一章,參爻透象大吉昌 (2515字)
#230 228 極器兩現 (2532字)
#231 229  武士中期 (2525字)
#232 230  再過三箭 (2373字)
#233 231 死靈珠 (2545字)
#234 232  終到終關 (2460字)
#235 233  頂撞弓王 (上) (2347字)
#236 234 頂撞弓王 (下) (2448字)
#237 235  雲胤 (上) (2278字)
#238 236  雲胤 (下) (2335字)
#239 237  斷指 (2620字)
#240 238  第八箭 (2615字)
#241 239  搶珠 (2786字)
#242 240  最後過招 (上) (2745字)
#243 241 最後過招 (中) (2248字)
#244 242 最後過招 (下) (2255字)
#245 243 再敗氣 (上) (2264字)
#246 244 再敗氣 (下)
#247 245 再見七道雷域 (2429字)
#248 246 我剛剛搶的 (2277字)
#249 247 仇人齊聚 (2431字)
#250 248 金剛怒龍身 (2723字)
#251 249 借花敬佛 (上) (2373字)
#252 250 借花敬佛 (中) (2405字)
#253 251 借花敬佛 (下) (2396字)
#254 252 天路地橋無盡窮,金烏載神勝鳯龍 (2250字)
#255 253 繼續激戰 (2506字)
#256 254 紅家又一秘法 (2476字)
#257 255 送入雷陣 (上) (2392字)
#258 256 送入雷陣 (下) (2384字)
#259 257  必殺,箭盪九天星宿海 (2458字)
#260 258 畫靈兒相救 (2455字)
#261 259 四翼雷鵬 (2310字)
#262 260 鵬龍同心 (2533字)
#263 261 武魂,換魂 (2516字)
#264 262 亂局落幕 (2559字)
#265 263 第一次輸了 (2687字)
#266 264 文凡、雲凡 (2510字)
#267 265 荒古妖牛 (2928字)
#268 266 抱歉,奴家忘了 (2370字)
#269 267  縱得實力冠天武,難向春帝買東風 (2437字)
#270 268 傷思復傷憶,天地無顏色 (2627字)
#271 269 仇口還須仇殺還 (2248字)
#272 270 懶 (2346字)
#273 271 論心性 (2465字)
#274 272 思君如滿月,夜夜減清輝 (2509字)
#275 273 字謎(上) (2388字)
#276 274 字謎(下) (2374字)
#277 275 守樹人 (2242字)
#278 276 遁世仙宮 (2432字)
#279 277 初到仙宮 (2597字)
#280 278 紅塵客棧 (2530字)
#281 279 紫語 (2326字)
#282 280 風雨雲霧不敢侵,橫流成河亂我心 (2442字)
#283 281 急景易如流水去,年華匆來亦匆退 (2477字)
#284 282  挪島祭 (2684字)
#285 283  老色魔 (上) (2335字)
#286 284 老色魔 (下) (2495字)
#287 285 商都再遇 (上) (2522字)
#288 286 商都再遇 (下) (2490字)
#289 287  青龍諳水借濕勢,闖過黑雲入紫宮 (2459字)